Pri určitej konfigurácii vstupu na schodisko môže byť ťažké zabezpečenie tohto vstupu. Skorší spôsob systémom FLEX sme nahradili pomocou zhrňovacej zábrany Guard Me od BabyDan.

Rajhrad 20170906 detailProblémom je chýbajúca pevná stena na strane zábradlia a tiež geometria tohto vstupu, keď zábradlie je príliš krátke. Zábrana by sa potom nachádzala čiastočne za hranou prvého schodu, čo je pri tomto type zábrany neprípustné. Takúto situáciu navrhujeme riešiť väčšinou pomocou priestorovej zábrany FLEX, ako je vidieť na predchádzajúcich realizacích. Otváranie dvierok pri FLEXe vyžaduje dostatok miesta, ktoré v tomto prípade nebolo k dispozícii. Potreba zabezpečenia galérie proti Rajhrad 20170906 finalpádu dieťaťa z výšky nás naviedla k riešeniu pomocou samonosného upevnenia uzatváracej časti zábrany na makrolonovú dosku. Tú sme v tomto prípade upevnili tak, aby ťahová sila od pružín v zábrane bola prirodzene kompenzovaná typom uloženia makrolonovej dosky. Uloženie tiež riešilo problém prenosu ohybového namáhania v makrolonovej doske do konštrukcie zábradlia. Mäkkosť makrolonu si vynútila výrobu prechodového dielu medzi ním a zábranou, ktorý sme upevnili nitovaním. Výsledný efekt je výborný ako z hľadiska pevnostného, tak aj z hľadiska prevádzkového a estetického. V otvorenom stave je zábrana zhrnutá k stene a priechodný profil je prakticky nezmenený. A v uzavretom dokonale chráni.

Thank you for rating this article.
×
Kontaktujte nás
2000 znakov vľavo